ИНФО КОНТАКТИ

Мр Ненад Шапоња

Директор

direktor@zkv.rs

КОНТАКТ

Културни центар Војводине „Милош Црњански”
Војводе Путника 2
21 101 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 47 54 128

office@zkv.rs

Општи и заједнички послови

Нина Урукало

Секретар

sekretar@zkv.rs

Слађана Тадић

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

blagajna@zkv.rs

Јелена Таталовић

Стручни сарадник за јавне набавке

javnenabavke@zkv.rs

Весна Величковић

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

vesna.velickovic@zkv.rs

Петар Орбовић

Технички секретар

operater@zkv.rs

Нина Урукало

Лице за заштиту података

zpl@zkv.rs

Јадранка Родић

Руководилац за рачуноводствено-финансијске послове

finansije@zkv.rs

Моника Белић

Референт за правне, административне и кадровске послове

office@zkv.rs

Стручни програмски сарадници у установи

Др Александра Ђурић Боснић

Координатор за истраживања културног развитка

sasabosnicdjuric@gmail.com

Драган Илић

Сарадник за унапређивање делатности установе културе у области општих и међународних послова

dragan@zkv.rs

Светозар Нешић

Координатор организације програма у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва

sveta@zkv.rs

Др Биљана Мицков

Сарадник за унапређивање делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности

biljana@zkv.rs

Мирко Себић

Уредник у издавачкој делатности

trans62@gmail.com

Бранко Страјнић

Коректор

pripremakcvmc@gmail.com

Бојо Пижурица

Сарадник за издавачку делатност

bojo.pizurica@gmail.com

Бранислав Чурчов

Лектор

branislav@zkv.rs

Др Жаклина Дувњак Радић

Уредник у издавачкој делатности

zaklina.d.radic@zkv.rs

Никола Кајтез

Организатор културних активности и преводилац

nikola@zkv.rs

Слободанка Важић

Сарадник за издавачку делатност

indok@zkv.rs

Јована Вучић

Организатор културних активности у области музичког, музичко – сценског и мултимедијалног стваралаштва

jovana@zkv.rs

Др Валентина Чизмар

Сарадник за унапређивање делатности установе културе

creation.v@gmail.com

Гордана Драганић Нонин

Сарадник за унапређивање делатности установе културе

prkcvmiloscrnjanski@gmail.com

Љиљана Никић

Сарадник за унапређивање делатности установе културе

prkcvmiloscrnjanski@gmail.com

 

Бранка Марковић

Сарадник за унапређивање делатности установе културе

brankapr@zkv.rs