Историјат Културног центра Војводине „Милош Црњански”

Културни центар Војводине „Милош Црњански” настао је преименовањем Завода за културу Војводине, који под новим именом делује од 28. децембра 2018. године, одлуком оснивача Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Завод за културу Војводине је основан од стране Скупштине АП Војводине 10. јула 2003. године, а потреба за његовим оснивањем је једним делом била повезана и са престанком вишедеценијског рада културно-просветних заједница које су одлуком Републичког министарства културе и медија скинуте са буџетског финансирања.

Тадашњи покрајински секретар за образовање и културу Золтан Буњик је, образлажући предлог за оснивање нове институције, рекао да у вишенационалној и мултикултурној Војводини не постоји „установа која се свестрано бави проучавањем културе те Завод за културу Војводине, по одлуци Оснивача, треба да се бави научним, стручним, развојним и примењеним истраживањима у овој области, те менаџментом, продукцијом и туризмом у култури, као и организовањем културно-уметничких манифестација”. У Одлуци о оснивању су наведене и друге активности Завода за културу Војводине као што су: брига о баштини и језику народа, националних и етничких заједница у Војводини, о аматерском стваралаштву, о промоцији једнакости државних, приватних и грађанских иницијатива у области културе и др, а истакнуте су и активности на међународној сарадњи као и усклађивање и развијање домаћих норматива са европским стандардима.

Као делатност Културног центра Војводине „Милош Црњански” истакнуто је и неговање мултикултуралности и интеркултуралности на подручју Војводине, као и успостављање веза и сарадње установа културе, организација и појединаца у АП Војводини са међународним установама и организацијама (Савет Европе, Пакт за стабилност Југоисточне Европе, Европска унија, УНЕСКО и др.).

 

Директори Културног центра Војводине „Милош Црњански”

 

Душан Вујичић (2003–2005)

Весна Шијачки (2005–2007)

Тибор Вајда (2007–2013)

Владимир Копицл (2013–2016)

Др Смиљана Влајић (2016–2021)

Ненад Шапоња (2021–          ), актуелни директор