Пројекат УМРЕЖАВАЊЕ

Културни центар Војводине у оквиру овог пројекта ради на успостављању сарадње са одговарајућим иностраним културним институцијама ради договора о размени културно-уметничких и креативних пројеката и заједничког учешћа и конкурисања на европским конкурсима и фондацијама.

Културни центар Војводине је до сад сарађивао са неколико иностраних институција, организација, градова и регија, представника власти појединих земаља или европских региона. Поменимо Републику Јерменију, Истру, Сарајево, Словачку, дански регион Триангл, Улм, румунске и мађарске истанове за културу итд.

Са обезбеђеним средствима на овом пројекту Културни центар се озбиљно бави умрежавањем и јачањем веза са иностранством које директно резултира потписивањем протокола о сарадњи, разменом креативних пројеката и евентуалним заједничким учешћем на европским програмима сарадње и заједничким пројектима. Пројектом се обезбеђују и посете иностраним установама као и пријем гостију у Новом Саду, ради успешнијег успостављања поверења.

Са повећањем нивоа сарадње са иностраним организацијама које имају сличан делокруг и вољу за кооперацијом, Културни центар Војводине брине о будућим међународним програмима и остварује се као респектабилан сарадник са ових простора.

У 2018. години потписани су протоколи о сарадњи између КЦВМЦ (до сада ЗКВ) са следећим нституцијама: Савез Срба у Румунији, КУД „Светозар Марковић“ , КУД „Соња Маринковић“, СКУД „Африка“, Банатски Културни Центар, Архив Војводине, Задужбине „Милош Црњански“, Удружење „Суматра“, Издавачка кућа „Православна реч“, Музиколошко друштво Србије. Такође остварена је сарадња са Српским културним центром у Пули, Српским просвјетним и културним друштвом „Просвјета“, Аустрија, Културним центром Србије у Паризу са којом је и реализован концерт гудачког квартета и др.

 

Руководиоци пројекта:

Смиљана Влајић, директор и Драган Илић, сарадник за унапређење делатности установе културе у области општих и међународних послова