Пројекат би био изведен као заједнички пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Савеза уметничког стваралаштва аматера Војводине, европске асоцијације „Аматео“ и представника омладинских организација.

Пројекат је замишљен као придружени модул ширег пројекта под називом „АРТ ТАКЕ ПАРТ“ чији је носилац „Аматео“ – европска асоцијација за аматерско стваралаштво, и који је подржан од фонда Креативна Европа. „АРТ ТАКЕ ПАРТ“ се реализује у виду годишње конференције „Аматео“. Нови Сад је, као  европска престоница младих, одабран за домаћина конференције 2019. године.

Стручни скуп је конципиран тако да би, из различитих аспеката, своја излагања изнело 12 стручњака предавача из Србије и Европе, уз учешће представника Покрајинског секретаријата за културу, Покрајинског секретаријата за образовање и мањине и Министарства културе Србије. У оквиру пројекта „АРТ ТАКЕ ПАРТ“ обезбеђена су средства за три предавача из европских земаља (Немачка, Финска, Словачка), а Културни центар Војводине „Милош Црњански“ би обезбедио средства за 9 осталих аутора. Прикупљени текстови била би преведени на енглески језик и приређени у виду зборника.

Скупу би присуствовало око 30 представника из европских асоцијација и стучњаци, радници у култури, омладински радници и представници аматерског стваралаштва из АП Војводине (око 50).

Планирано је да буде оформљен Организациони одбор који ће бринути о спровођењу пројекта. Представници Савеза уметничког стваралаштва аматера Војводине водили су разговоре у том правцу да покровитељ конференције буде Пастор Иштван, Председник Скупштине Војводине.

Општи циљ пројекта јесте унапређење културе младих, аматеризма и интеркултуралне комуникације АП Војводине и европских актера.

Специфични циљ јесте увоз и размена знања и искустава културних посленика из различитих европских земаља, посебно на пољу аматеризма и интеркултуралности,  уз чвршће међусобно повезивање актера у култури младих и културног аматеризма – учешћем на стручном скупу на тему „Аматеризам – млади – интеркултуализам“, у оквиру годишње скупштине европске асоцијације АМАТЕО, уз издавање зборника на енглеском језику (Interculturalism – youth – amateurism). 

Руководилац пројекта:

Др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживање културног развитка; Мирослав Кевежди МА; истраживач културног развитка и Биљана Мицков, сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности.