ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022

Измена бр. 1 Плана јавних набавки за 2022. годину

Toggle Content goes here

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.


Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3-1/2019

Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.


Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 6/2018

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 5/2018

Услуге у области културе, услуга концертних наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3/2018

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања ЈНМВ 2/2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.


ЈНВМ 2/2016 - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ 1/2016 - Услуге хотелског смештаја у ужем центру града Новог Сада са могућношћу коришћења ресторанске услуге

[/av_textblock]

Измене и допуне плана јавних набавки 2016. године

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину ЗКВ

[/av_textblock]

[/av_toggle]

[/av_toggle_container]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.


Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3-1/2019

Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.


Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 6/2018

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 5/2018

Услуге у области културе, услуга концертних наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3/2018

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања ЈНМВ 2/2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.


ЈНВМ 2/2016 - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ 1/2016 - Услуге хотелског смештаја у ужем центру града Новог Сада са могућношћу коришћења ресторанске услуге

[/av_textblock]

Измене и допуне плана јавних набавки 2016. године

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину ЗКВ

[/av_textblock]

[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3-1/2019

Услугe културе у циљу реализације пројекта Музичке сцене Војводине, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 6/2018

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи ЈНМВ 5/2018

Услуге у области културе, услуга концертних наступа гудачког камерног оркестра ЈНМВ 3/2018

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања ЈНМВ 2/2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

ЈНВМ 2/2016 - Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

ЈНМВ 1/2016 - Услуге хотелског смештаја у ужем центру града Новог Сада са могућношћу коришћења ресторанске услуге

Измене и допуне плана јавних набавки 2016. године

Годишњи план јавних набавки за 2016 годину ЗКВ