Конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину

На основу Правилника о Годишњим наградама Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Културни центар Војводине расписује конкурс за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине.

 

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ додељује следеће награде:

 

  1. Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година

Делатности (културног стваралаштва)

књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

музика (стваралаштво, инерпретације)

ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура

сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

дигитално стваралаштво и мултимедија

 

  1. Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које традиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.

 

  1. Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.

 

  1. Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

 

Награда се састоји од уметничког предмета, дипломе и новчаног износа.

 

Конкурс је отворен до 29. октобра 2021. године. 

 

Молимо предлагаче да, образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда  и уредно попуњен Пријавни лист, доставе у три примерка на адресу:

 

Културни центар Војводине „Милош Црњански“

Војводе Путника 2, 21101 Нови Сад

с назнаком: „За Годишње награде Културног центра Војводине „Милош Црњански““

Навести и за коју од поменутих награде се предлаже кандидат.

 

На полеђини коверте је потребно навести име и презиме/назив предлагача и адресу. Неблаговремени предлози биће враћени предлагачу/пошиљаоцу.

 

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину можете преузети овде(Уколико имате проблема да преузмете пријавни лист преко претраживача Гуглхром, покушајте са другим претраживачем или нас контактирајте путем мејла produkcija@zkv.rs)

 

За све информације можете нас контактирати путем телефона 021/4754-128, 021/4754-148 и имејл адресе: produkcija@zkv.rs