ДОКУМЕНТА

План јавних набавки 2023

Одлука о измени број 2. план јавних набавки за 2023. годину

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину

Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину - РЕБАЛАНС

Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину - РЕБАЛАНС

План јавних набавки - измена, 2023. године

Одлука о измени Плана јавних набавки 2023. године

Одлука о доношењу Плана јавних набавки 2023. године

План јавних набавки 2023. године

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2023. годину

Програм рада Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, 20. 12. 2022. године

Информатор о раду

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину - РЕБАЛАНС

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину – РЕБАЛАНС

Извештај о раду и пословању, 2021. године

Извештај о раду и пословању, 2021. године

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ, 2022. године

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Културном центру Војводине „Милош Црњанскиˮ, 2022. године

Програм рада Културног центра Војводине ”Милош Црњански” за 2022. годину

Програм рада Културног центра Војводине ”Милош Црњански” за 2022. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину

Финансијски план Културног центра Војодине „Милош Црњански“ за 2022. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2021. годину

Правилник о Годишњим наградама

Правилник о награди „Медијакулт“

Измене и допуне Програма рада 2021. године

Одлука о измени и допуни Статута Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Статут Културног центра Војводине „Милош Црњански“ од 2018. године

Годишњи обрачун за 2020. годину

Годишњи обрачун за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Извештај о раду и пословању за 2020. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица, 20. 10. 2022. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2019. годину

Стратешки план Културног центра Војводине „Милош Црњански“, август 2019. године

Стратешки план Културног центра Војводине „Милош Црњански“, август 2019. године

Обавештење о обради података о личности

Обавештење о обради података о личности можете преузети на линку испод

Одлука о лицу за заштиту података

Одлуку о лицу за заштиту података можете преузети на линку испод

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план КЦВ ”Милош Црњански” за 2019. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о унутрашњем узбуњивачу

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Културног центра Војводине „Милош Црњански“

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке КЦВ “Милош Црњански”

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2017. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

Финансијски план Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину


Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

Завршни рачун Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2016. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину

ЛОГО - Завод за културу Војводине

ЛОГО – Завод за културу Војводине