НАГРАДА МЕДИЈАКУЛТ“ – MEДИЈСКО ОБЛИКОВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

 

 

Културни центар Војводине Милош Црњански” додељује награду Медијакулт која има за циљ да афирмише и подржи креативно ТВ стваралаштво у области културе, унапреди сарадњу нашег Културног центра с медијским и продукцијским кућама у Војводини, региону и дијаспори.

 

Културни центар Војводине „Милош Црњански”, у оквиру пројекта Медијско обликовање културног идентитета Војводине”, расписује конкурс за избор најбоље ТВ емисије, укључујући документарни, анимирани филм, репортажу, ТВ фељтон,  ТВ есеј, студијску емисију из области културе, реализовану на територији Војводине.  

Поред награде „Медијакулт”, културни центар додељује и Специјалну награду ауторима за ТВ емисију из области српске културе, реализовану у региону и дијаспори.

 

Услови конкурса:

 

На конкурсу могу да учествују све медијске и продукцијске куће које своје ТВ емисије доставе културном центру Војводине „Милош Црњански”, уз пријавни лист и филмографију са биографијом.

 

Радови са којима се конкурише неопходно је да буду емитовани на ТВ-у између два конкурса, тј. у периоду од децембра протекле године до краја септембра наредне године, тј. до периода који је одређен за рок конкурса. 

 

За емисије реализоване на језику који није српски, неопходно је доставити и превод.

Правилником о додели награде ближе се утврђују врста награде, основна мерила за њену доделу, као и начин и рокови за њену реализацију, поступак, доношење одлуке, уручивање, садржину награде и друга питања у вези са истом.

Награда „Медијакулт” састоји се од дипломе, новчаног износа и публиковања награђене емисије на ДВД-у,  а сепцијална награда се додељује у виду плакете.

За све додатне информације, заинтересовани се могу обратити на мејл: produkcija@zkv.rs,  office@zkv.rs или путем телефона +381 21 4754 128.

Пријавни лист за конкурс за доделу награда „Медијакулт” и Специјалну награду културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину можете преузети овде.

Руководилац пројекта: др Валентина Чизмар, сарадник за унапређивање делатности установе културе

 Добитници Награде „Медијакулт”

2013.             – Ивана Петровић

2014.             – Нада Зорић

2015.             – Сташа Јамушаков

2016.             – Борислав Хложан

2017.             – Светлана Миљанић

2018.             – Рожа Анико

2019.              Владимир Бајић

2020.             – Жолт Херцег

2021.             – Борислав Хложан

2022.             – Милан Белегишанин

2023.          – Александар Каришик и Слободан Симојловић