НАГРАДА МЕДИЈАКУЛТ“ – MEДИЈСКО ОБЛИКОВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА ВОЈВОДИНЕ

Културни центар Војводине Милош Црњански додељује награду Медијакулт која има за циљ да афирмише и подржи креативно ТВ стваралаштво у области културе, унапреди сарадњу нашег Културног центра с медијским кућама у Војводини и допринесе унапређењу интеркултуралне комуникације на овом простору.

Културни центар Војводине „Милош Црњански“, у оквиру пројекта Медијско обликовање културног идентитета Војводине, расписује конкурс за избор најбоље ТВ емисије с темом из културе. На конкурсу могу учествовати све ТВ продукцијске куће у покрајини које своје емисије, конкурентне из области интеркултуралне комуникације, доставе нашој кући.

Правилником о додели награде ближе се утврђују врста награде, основна мерила за њену доделу, као и начин и рокови за њену реализацију, поступак, доношење одлуке, уручивање, садржину награде и друга питања у вези са истом.

Руководилац пројекта:

Милица Разуменић, организатор културних активности; сарадник на пројекту: Слободанка Важић, сарадник за издавачку делатност.

Добитници Награде „Медијакулт”

  1. – Ивана Петровић
  2. – Нада Зорић
  3. – Сташа Јамушаков
  4. – Борислав Хложан
  5. – Светлана Миљанић
  6. – Рожа Анико
  7.  Владимир Бајић
  8. – Жолт Херцег
  9. – Борислав Хложан
  10. – Милан Белегишанин