КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

Културни центар Војводине „Милош Црњански” негује и промовише савремене културне стратегије, савремену културну и уметничку продукцију, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини заснованих на међународној сарадњи и интеркултуралном дијалогу.

Културни центар Војводине „Милош Црњански” је основан 2003. године одлуком Скупштине АП Војводине под именом „Завод за културу Војводине” са циљем да негује и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише мултикултуралност као привилегију нашег контекста. Од 1. јануара 2019. године одлуком Скупштине АП Војводине трансформише се у Културни центар Војводине „Милош Црњански”.

Програмски концепт Културног центра Војводине „Милош Црњански” подразумева стимулисање савремене уметничке продукције у Војводини, научна, стручна, развојна и примењена истраживања у области културе и активну међународну сарадњу, путем реализовања пројеката који обухватају организовање културно-уметничких догађања, културну и уметничку продукцију, презентације, информационо-документационе делатности, нове медије, стручна истраживања и усавршавања и образовање у култури и уметности, стручне и тематске конференције и округле столове, менаџмент у култури и културни туризам.

Заједничка одредница досадашњих и планираних пројеката Културног центра Војводине „Милош Црњански” је усмереност ка развојним, како креативним тако и научним стратегијама које профилишу културни идентитет Војводине.