Гордана Драганић Нонин и Жарка Свирчев, уреднице: „ПОСТАЈАЊЕ АУТОРКОМ”

2022, меки повез, 23,5 х 16,5 цм, 246 стр; цена: 1.300,00

У текстовима обједињеним у зборнику ‘Постајање ауторком’ истражују се стратегије путем којих су списатељице конституисале и афирмисале женско ауторство у српској култури у 19. и почетком 20. века.

***

Предмет истраживања у радовима у овом зборнику управо су сукоби, стереотипи, подвојености, пребивања ауторки у лиминалним просторима, али и њихови непрекидни преображаји и перформирања, изневеравања и прекорачивања постављених граница. ‘Постајање ауторком’ у српској култури један је од формативих наратива (женске) књижевности који протејски искрсава на различитим местима – језичком искуству, жанровским оквирима, тематским меандрима, наративним решењима, те у њиховом позиционирању у књижевном пољу и осмишљавањима иновативних видова деловања. Да је реч о конститутивним чиновима женске књижевности показују и досадашња истраживања овог феномена.”

Жарка Свирчев

Већину наших наслова можете пронаћи у „Делфи” књижарама: „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (Змај Јовина 12), СКЦ у Београду (Краља Милана 48) и „Борислав Пекић” у Београду (Кнеза Михаила 48), као и у новосадским књижарама: „Мост” (Змај Јовина 22), „Zenit books” (Његошева 24) и „Bulevar books” (Булевар Михајла Пупина 6).  А све наслове у Онлајн продавници.

За додатне информације, односно за наслове којих нема у горенаведеним књижарама, можете нас контактирати путем и-мејла: izdavastvokcvmc@gmail.com.

Ђезе Бордаш / Атила Бордаш: „ВЕЛИКИ КАНАЛ – ДЕЛО ЈОЖЕФА КИША” (билингвално издање)

2022, тврди повез, 16,5 х 23,5 цм, 116 стр; цена: 1.300,00 динара

„Ове године је 220. годишњица (1802–2022) отварања за саобраћај првог пловног канала у ондашњој Хабзбуршкој монархији, односно у нашој данашњој Бачкој, који се сматра и једним од првих пловних канала у целој Европи. После дугих и тешких преговора на Бечком двору, радови на такозваном ‘Францовом каналу’ од Бачког Моноштора на Дунаву до Бачког Градишта на Тиси почели су 6. маја 1973. године, а канал је постао плован 2. маја 1802. године, када је први пловни објекат прошао кроз преводницу у средишту канала, код Новог Врбаса. Та дереглија је кренула из Карпата, а циљ му је био Беч, скративши дотадашњи водени пут за чак 158 километара. Време путовања од Градишта до Моноштора Тисом и узводно Дунавом било је скраћено за 20 дана, а низводно Дунавом и узводно Тисом за десет дана.”

Реч аутора

Већину наших наслова можете пронаћи у „Делфи” књижарама: „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (Змај Јовина 12), СКЦ у Београду (Краља Милана 48) и „Борислав Пекић” у Београду (Кнеза Михаила 48), као и у новосадским књижарама: „Мост” (Змај Јовина 22), „Zenit books” (Његошева 24) и „Bulevar books” (Булевар Михајла Пупина 6).  А све наслове у Онлајн продавници.

За додатне информације, односно за наслове којих нема у горенаведеним књижарама, можете нас контактирати путем и-мејла: izdavastvokcvmc@gmail.com.

„ИЗАБРАНА ЗЕНИТИСТИЧКА ДЕЛА”, 1. коло у 8 томова

2022, тврди повез, 12,5 х 19,5 цм, 116 стр, 74 стр, 104 стр, 122 стр, 85 стр, 70 стр, 79 стр. и 49 стр; цена комплета: 12.000,00 динара, а цена појединачних књига је 1.500,00 динара (ограничен број примерака за појединачну продају)

У суиздаваштву Банатског културног центра и Културног центра Војводине „Милош Црњански” објављена су Изабрана зенитистичка дела у 8 томова. Уређивачки одбор чинили су: Милош Јоцић, Симон Грабовац и Радован Влаховић, са сарадницима: Андреа Беата Бицок, Драгана Бошковић, Маша Вујиновић, Зоран Ђерић, Младен Ђуричић, Василије Милновић, Владимир Петровић, Милана Поучки, Снежана Савкић, Ненад Станојевић, Нина Стокић и Виктор Шкорић.

„Дела у овој едицији стварана су у складу са авангардом, зенитистичком поетиком која је, између осталог, заговарала нестандардне типографске интервенције и слободна играња језиком, стилом, изразом и граматиком. Уредници издања су се трудили да у што већој мери очувају изворни изглед текстова и њихов оригинални, често деструктивни језички израз, како би данашњи читаоци имали прилике да се што непосредније упознају са луцидном зенитистичком уметношћу. Међутим, због прилагођавања савременој штампи, нека дела имају делимично прилагођен гафичким прелом, а због прилагођавања савременом језичком стандарду над текстовима су вршене минималне граматичке интервенције.ˮ

Реч уредника

Борислав Хложан, уредник: „ОПСЕДНУТЕ ВЕДРИНЕ ДУШАНА РАДИЋА” 

2022, меки повез, 14,5 х 23,5 цм, 241 стр, цена: 1.300,00 динара

Зборник научних текстова са Музиколоког скупа у Новом Саду, одржаног 2021. године.

„Стваралац неуморне радозналости и истински ерудита широких интересовања, Радић је настојао да својом музиком пружи сопствени уметнички одзив и одговор на одсудне изазове турбулентних времена у којима је живео, што га је, уз поменуту бескомпромисност, а упркос неспорној вредности његовог стваралаштва, често доводило у ситуацију да мора да се бори и да брани сопствене ауторске ставове. Чињеница што је овај композитор готово цео радни век провео у статусу слободног уметника, издржавајући се од сопственог композиторског рада, што је било малтене незамисливо у тадашњој социјалистичкој Југославији, само је пробудило, некада мање, а некада више изражен осећај издвојености или изопштености из тадашњег музичког живота. Радићева музика је, упркос свему,  својим квалитетом изборила место на концертним подијумима, његова дела су често и успешно извођена, доносећи овом аутору бројна и значајна друштвена признања, међу којима и чланство у Српској академији наука и уметности, а и музиколози су посветили доста пажње проучавању и тумачењу његовог стваралаштва.ˮ

Из предговора