Projekat HoME (Kuća. Muzika. Evropa) je oblik trogodišnje saradnje 4 ustanove kulture koje se bave
savremenom muzikom. Glavni partner i aplikant u ovom programu Kreativne
Evrope putem kojeg je Evropska unija podržala projekat je Gryllus iz
Budimpešte, a pored Kulturnog centra Vojvodine MC tu su i Mixtur festival iz
Barselone i Black Page Orchestra iz Beča.

Projekat se bazira na izgradnji kućice – zvučne instalacije koja će biti
napravljena uz učešće 12 umetnika iz zemalja koje učestvuju u projektu kao i
uz prisustvo priznatih stručnjaka iz IT & art tima Binaura (Budimpešta) koji
se bavi zvučnim instalacijama , izgradnjom softverskih interfejsa i
interaktivnim multimedijalnim okruženjima. Instalaciija će se seliti na
nekoliko lokacija u svim partnerskim zemljama i služiće tome da privuče
publiku – jedan po jedan – unutra i zabeleži priču slušaoca ali
transformisanu u zvuk u realnom vremenu. Ishod slobodne priče postaje zvučni
entitet. Priče slušaoca postaju tako nešto neverbalno, zvučno, i postaju
materijal za kompozitore koji će na radionicama inkorporirati zvučne
materijale u kompozicije koje će biti izvođene na festivalima u sve 4
zemlje. Pored muzikoterapije, komponovanja, digitalizacije, nematerijalne
kulture, narativi publike imaju mogućnost da budu i najintimniji mogući I
tako imati još jedan vid terapeutskog feedbacka i deljenja zajedničke
evropske duhovne istorije.

Aktivnosti u projektu obuhvataće mobilnost umetnika i zajedničko kreiranje
umetničkih proizvoda, umetničke kolonije i rezidencije, izvođenje
kompozicija uz učešće orkestara i elektronike na festivalima, izlaganje
instalacije na izložbama u svim zemljama učesnicama. Budući da će i sama
kućica biti umetničko delo, njena postavka u javnom prostoru činiće uličnu
umetnost.

 

Open call

Summary

Timeline