Читајте у „Читалишту“ – Владимир Гвозден „Вредности културе“

У 43. броју  научног часописа за теорију и праксу библиотекарства „Читалиште“ објављен је текст проф. др Владимира Гвоздена „Вредности културе“ о зборнику радова Нова парадигма креативне економије: од правичности ка праведности уредница Христине Микић и Биљане Мицков, у издању Културног центра Војводине „Милош Црњански“ .

„Ако је, као што уреднице тврде, главна сврха ове књиге да заинтересује читаоце да боље разумеју актуелну стварност и да подстакне на другачији третман културе, може се на концу рећи да су оне у томе успеле.“

Текст можете читати на линку:

https://citaliste.rs/casopis/br43/gvozden_vladimir.html?fbclid=IwAR2QnKHIqqs0tytiTI2sDvtmAKwB4jrq0F8I5cfCE8tbQsCpttfeG-ldW9w