Antifestival 2К+ ansambl / windscapes

U organizaciji Kulturnog centra Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ , u petak, 3. novembra, u 20 časova, u KS Svilara, biće održan koncert 2К+ ansambl / windscapes – nove kompozicije autora iz Austrije i Srbije za flaute, saksofone i harmoniku.

Program:

Tamara Basarić Quadroni / Euthymia vespertina
Alyssa Aska / exaltation
Svetozar Nešić / Air Condition
Sepehr Karbassian / shades i
Đordje Marković / “Whereof one cannot speak…”
Pablo Mariña / uN
Martin Ritter / controlled panic

2K+ ansambl:

Jelena Trabaticki / flauta
Marija Pilipović / flauta, alt flauta
Manuela Villiger / sopran saksofon, alt saksofon
Marko Džomba / alt saksofon, tenor saksofon
Branko Džinović / harmonika

Isti koncert biće održan 6. novembra 2023. u Gracu

Produkcija: Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanskiˮ 
Koncert su podržali još Uprava za kulturu Grada Novog Sada, Austrijski kulturni forum Beograd, Grad Grac, BMKÖS i SKE-fonds