Програмски концепт Културног центра Војводине „Милош Црњански“ подразумева да, поред редовних активности, у оквиру својих пројеката (које реализује уз одобрење и подршку Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, а који имају за циљ да активно подстичу развој савременог уметничког стваралаштва, очување културне баштине) и у оквиру организовања дебата, округлих столова, конференција, долазе у додир са свим темама релевантним за културни живот, констатују стање и предлажу иновативне правце и решења.

Такође, активним дешавањима на креативној сцени Војводине, представљају савремена стваралачка достигнућа, креирају правац и усмерење публике и стварају добру подлогу за њен развој бираним програмима.

Интеркултурални дијалози 2022

Културни центар Војводине „Милош…

Нови број часописа „Нова мисао”: септембар–октобар

И овај број, попут претходних, сведочи…

3ФЕСТ у Новом Саду, 4. 11–6. 11. 2022. године

„Триангл Фестивалˮ (3ФЕСТ) је међународни…

Поезија Јасмине Топић на 65. Београдском сајму књига

Дугогодишњи председник жирија за…

Нову едиција „Нова мисао”

Културни центар Војводине „Милош…