„ENCYCLOPEDIA DOSITHEANA” – прва персонална енциклопедиjа у нашој култури.

Енциклопедија о Доситеју Обрадовићу је прва персонална енциклопедиjа у нашој култури. Идеја о енциклопедији је изникла из културне манифестације „Доситејеви дани”, те је ова књига рађена дуги низ година и представља проширено издање које обједињује пет раније објављених мањих свезака енциклопедије. Уредник издања је проф. др Никола Грдинић, а редакциони одбор чине др Нада Савковић, др Сања Париповић Крчмар и др Жаклина Дувњак Радић. Они су аутори највећег броја одредница о Доситејевом животу и раду, као и о кључним појмовима просветитељства. У писању одредница учествовали су и други сарадници, проучаваоци историје српске књижевности: др Мирјана Брковић, др Радмила Гикић Петровић, др Радослав Ераковић, др Душан Иванић, др Жолт Лазар, др Војислав Јелић, др Ева Ковалек, мр Љиљана Чубрић, Душан Хајдук Вељковић, Милан Степановић, Лазар Ћурчић, Милорад С. Курајица и Радован Мићић.

Одреднице у енциклопедији не дају само основне чињенице, већ и њихово тумачење. У том смислу, нису само сажети приказ досадашњег знања о Доситеју, као што је случај са класичним енциклопедијама, већ у многим чланцима те одреднице представљају мале студије. Одреднице нису сложене азбучним редом, већ по тематским целинама. Прва целина је „Просвећеност”, која контекстуализује, не само Доситеја у оквиру српског просветитељства већ и српско просветитељство у оквиру европског. Друга тематска целина је најзначајнија и најобимнија – „Дело” и она обрађује све што је Доситеј писао, укључујући и преписку. Следи тематска целина „Места” у којој се описују Доситејева путовања, односно места у којима је Доситеј боравио, затим „Људи”, тематска целина у којој су обрађене све релације Доситејеве са значајним савременицима и на крају „Појмови”, целина која додатно подробно објашњава главне теоријске појмове.

 

Доситеј Обрадовић је најистакнутија фигура просветитељства, покрета од којег почиње модерно доба европске историје, и које у различитим облицима траје и данас.

„Оно што је из просветитељства преживело досадашње време, и што треба да преживи, јесте бављење садашњошћу, актуелностима времена у коме су живели и на које су желели деловати у циљу бољитка. То јесте филозофски покрет, али њихове теме нису биле вечна питања сазнања или постојања, шта нешто јесте, већ стварност у којој су постојали и како на њу деловати да постане боља и хуманија.” (из предговора уредника Николе Грдинића).

Прва промоција енциклопедије, у низу промоција које су планиране током јуна и септембра, биће у Београду, у Народној библиотеци Србије, 8. јуна, са почетком у 12 часова.

Том приликом, јавности ће се обратити књижевници мр Ненад Шапоња и др Владимир Пиштало, а о издању ће говорити проф. др Никола Грдинић, уредник и Жаклина Дувњак Радић, члан Редакционог одбора.

 

Емисија „ФОКУСирајте се на културу” Културног центра Војводине „Милош Црњански”, емитоване 5. марта 2021. године у време припреме завршног дела пројекта објављивања прве персоналне енцикопедије у Србији, посвећене Доситеју Обрадовићу.

 

ИЗ МЕДИЈА:

Danas (26. 5. 2022. године)