ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ, ОКТОБАР 2014 / БР. 8

ИССН 2217-4893

ЧАСОПИС ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И АФИРМАЦИЈУ ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ


конципиран као дугогодишњи пројекат Завода за културу Војводине, једини је научни магазин у Војводини посвећен истраживању, подстицању и афирмацији интеркултуралне комуникације. Покренут је 2011. године, а до сада је уз уредничко вођство Александре Ђурић-Боснић реализовано 8 бројева. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Националног савета за науку и технолошки развој категоризован као научни часопис од националног значаја (М52). Доступни су примерци од 2. до 8. броја. Уредница: Александра Ђурић-Боснић

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА