Завод за културу Војводине упућује

Ј А В Н И   П О З И В

камерним ансамблима за извођење композиција у оквиру серијала концерата камерне музике 2018. године.

Завод за културу Војводине планира серијал концерата уметничке камерне музике током 2018. године. Ансамбли могу бројати од 2 до 5 чланова, а предност ће имати понуде које у свом програму имају композиције домаћих аутора или композиције написане у 21. и другој половини 20. века, чиме Завод настоји да настави са промоцијом савремене музике. Концерти ће бити одржани у галерији Завода за културу Војводине (40 места за седење) или по потреби у некој од друих концертних сала у Новом Саду, а биће снимљени у видео и аудио формату.

Електронска понуда треба да има наслов „јавни позив“ и да садржи следеће:

  • попуњен пријавни лист (адреса)
  • фотографије чланова ансамбла

Заинтересовани извођачи могу слати понуде искључиво у електронској форми на адресу sveta@zkv.rs, a рок за слање понуда је 20. мај 2018. године.

Завод за културу Војводине ће листу одабраних концерата обајвити до краја маја 2018. године на веб адреси www.zkv.rs, као и на званичној Фејсбук страници Завода за културу Војводине.

Контакт особа:

Светозар Нешић

0638560622