МОСТ, БР.1

Часопис за културу невладиних организација Војводине


Први број часописа за културу невладиних организација Војводине “Мост” односи се на стратешко планирање развоја културе, првенствено оних институција за које је такво планирање предвиђено законским актима. Србија је крајем августа 2009. године добила и Закон о националним саветима националних мањина. Овим Законом дефинисане су надлежности Националних савета националних мањина на подручјима информисања, културе, образовања и службене употребе језика. О томе шта је стратешко планирање и који је његов значај за културну сцену Србије и АП Војводине, као и о проблемима који су уочени у наведеним процесима стратешког планирања, у првом броју часописа пише седамнаест аутора. Текстове су писали Недим Сејдиновић, Бојана Каравидић, Маја Леђенац, Александар Раич, Ђерђ Сербхорват, Рудолф Вајс, Павел Гатајанцу, Милина Склабински, Јелица Николић, Васиљ Дацешин, Томислав Жигманов, Андреј Кубичек, Милица Васић, Васка Чергоска, Слободан Б. Медојевић и Ненад Живковић. Уредник: Мирослав Кевежди

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА