МОСТ, БР.2.

Часопис за културу невладиних организација Војводине


…Од 2013.године Завод за културу Војводине издаје часопис за културу невладиних организација Војводине “Мост”, који има улогу информативног и идентификационог инструмента Завода преко којег се уочава стање и обавештава о перспективама развоја на подручју културе невладиних организација Војводине, у циљу унапређења капацитета цивилног сектора на подручју културе. Визија којом се руководи координација невладиних организација Завода за културу Војводине јесте цивилно друштво на подручју културе Војводине састављено од организација које су способне да буду равноправан партнер осталим актерима на културном подручју и која имају креативни, административни и апсорпцијски капацитет за управљање сложеним пројектима на подручју културе… Уредник: Мирослав Кевежди

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА