МОСТ, БР.3. 2015.

ИССН 2335-030X

Часопис за културу невладиних организација Војводине


Часопис за културу невладиних организација Војводине „Мост“ у трећем броју посвећен је уметничким, струковним и репрезентативним удружењима у контексту транзиције. Текстовима стручних аутора обухваћена је проблематика удруживања на подручју библиотечке делатности, књижевности, филмске уметности, архитектуре, архивистике, музеологије, музике и ликовних и примењених уметности.

Крајем 2014. године Министар културе и информисања формирао је Радну групу за припрему Нацрта закона о изменама и допунама закона о култури, која је израдила радну верзију Нацрта. Јавна расправа о Нацрту спровођена је од 24. новембра до 15. децембра 2014. године, а по окончању јавне расправе Министарство културе и информисања сачинило је верзију Нацрта коју је упутило надлежним министарствима на мишљење. Између осталих, дефинисана су културна подручја репрезентативних удужења која претежно окупљају уметнике, али се уводи и нови члан, у којем су дефинисана културна подручја репрезентативних удружења која окупљају стручњаке, извођаче културних програма и сараднике у култури.

Кроз текстове десет аутора отворена су питања реалне основе за неговање и промовисање савремених културних стратегија удружења у култури, статуса и могућности примене и развоја нових културних модела удруживања у Војводини и умрежавања постојећих (уметничких, струковних и репрезентативних) удружења на подручју културе. На питања шта можемо очекивати од нових законских решења и у односу на какво стање удружења у култури ће се она односити одговоре дају Смиљана Стокић, Гаља Сапожниченко, Драгана Тодоресков, Јелена Перковић, Александар Беде, Ивана Светлик, Љубица Отић, Иван Карлаварис, Весна Вујасиновић и Лариса Инић. Уредник часописа је Мирослав Кевежди.

 

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА