Завод за културу Војводине организује научну међународну конференцију „Културе, идентитети, књижевности“, у петак, 19. октобра 2018. године, са почетком у 10:30 часова у Заводу за културу Војводине, Војводе Путника 2, Нови Сад.

Питање припадања култури и културном контексту је у исти мах социо-политичко, културолошко али и књижевно питање. Припадање одређеном књижевном контексту је уско повезано са идентитетом, културним колективним наслеђем које писац баштини и, наравно, матерњим језиком, односно језиком на ком пише. Ово питање неретко се претвара у дилему, која није резервисана само за мањинске писце, ствараоце из мултијезичких и мултикултурних средина, писце у егзилу, књижевне бездомнике, вишедомнике, односно уметнике који су измештени из свог природног културног хабитуса, мада је у набројаним случајевима најизразитије. У доба глобализације границе културних контекста ће се можда исписивати другачије. У дигиталној ери, географија постаје ирелевантан фактор у дефинисању припадности, добијамо нову линqуа францу, електронски медији у великој мери утичу на промену у поимању „свог“ и „туђег“, али нешто ипак остаје трајно.

Учесници пројекта су једанаест еминентних научника који се баве питањима културног идентитета, историјом књижевности, теоријом књижевности, компаративним студијама, дакле, писци, теоретичари, преводиоци и културолози из Словачке, Румуније, Мађарске и Србије.

Уредник програма је др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживања културног развитка.

Оваква конференција и ауторски радови допринеће развоју културне сарадње и путем реално остваривих помака, унапредити сагледавање теме културних контаката, идентитета и књижевности средње и источне Европе.

Научно-истраживачки радови презентовани током скупа, биће публиковани у посебном темату часописа Интеркултуралност, Завода за културу Војводине.