Продужен рок за пријављивање кандидата за Годишње награде Завода за културу Војводине

Конкурс за доделу годишњих награда Завода за културу Војводине за 2017. годину

На основу Правилника о годишњим наградама Завода за културу Војводине, Завод за културу Војводине расписује конкурс за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне Покрајине Војводине.

Конкурс је отворен до 15. новембра 2017. године. 

 

Завод за културу Војводине додељује следеће награде:

 

1.      Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година

Делатности (културног стваралаштва)

– књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

– музика (стваралаштво, инерпретације)

– ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура

– сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

– кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

– дигитално стваралаштво и мултимедија

 

2.      Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница којетрадиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.

 

3.      Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.

 

4.      Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

 

Награда се састоји од уметничког предмета и новчаног износа.

 

 

Молимо предлагаче да образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда, као и уредно попуњен Пријавни лист доставе на адресу: Завод за културу Војводине, Војводе Путника 2, 21000 Нови Сад, с назнаком: „За годишње награде Завода за културу Војводине“.

 

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Завода за културу Војводине за 2017. годину можете преузети  на интернет страници Завода на адреси: www.zkv.rs

За све информације можете нас контактирати путем телефона 021/4754 – 128, 021/4754 – 148 и имејл адресе: office@zkv.rs