Др БИСЕРКА КОМНЕНИЋ, Др БОГДАН ЈАЊУШЕВИЋ: УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА ГРАДИТЕЉСКЕ БАШТИНЕ, ПРИРУЧНИК ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У оквиру пројекта Нови креативни простори, пред нама је друго издање као резултат његове друге фазе, са циљем да помогне сазнањима и предоченим информацијама локалним самоуправама да на одржив начин управљају ресурсима своје градитељске баштине, односно да на најбољи начин конзервирају, ревитализују, развију и промовишу своје објекте градитељске баштине и тиме их ставе у функцију културно-економског развоја  своје заједнице. Изради приручника претходило је истраживање садржаја сличних приручника у другим земљама, односно земљама западне Европе И Северне Америке, који су за неке делове садржаја овог приручника послужили као пример,док је сам приручник и његов садржај урађен у складу са специфичностима и потребама локалних самоуправа АП Војводине. (Из предговора аутора публикације).

Мек повез, 63 стране

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Проф.др Жолт Лазар, проф.др Душан Маринковић, доц.др Валентина околовска:
“КУЛТУРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАЂАНА ВОЈВОДИНЕ”
представља истраживање које је у оквиру пројекта Завода за културу Војводине реализовао истраживачки тим Одсека за социологију Филозофског факултета у Новом Саду током децембра 2012. године. Емпиријски су истражени начини провођења слободног времена, посећеност културних институција, заинтересованост грађана за културне програме и манифестације, склоност ка одређеним врстама уметности, неке карактеристике читалачке публике у Војводини, као и процене квалитета културно уметничке понуде и заступљености културних садржаја у покрајини. Уредница: Александра Ђурић-Боснић

Мек повез, 60 страна, ЦД

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Мек повез , 143 стране, цена: 500 динара

ЦД, цена: 250,00 динара

Арх. В. Девић, Др Бисерка Комненић, Мр Христина Микић
“НОВИ КРЕАТИВНИ ПРОСТОРИ”
Као завршна фаза истоименог пројекта Завода за културу Војводине, ова књига доноси резултате истраживања, анализе и избора објеката ван функције најподеснијих за то да буду ревитализовани и поново употребљени, да би послужили развоју потенцијала креативних индустрија. Уз детаљно представљање и анализу 47 објеката у 17 градова и општина Војводине, објављени су и прилози стручњака посвећени економској валоризацији и њеном значају у области ревитализације објеката културног наслеђа, разматрању дате проблематике из сфере примене нових културних политика у Европи и свету итд. Уредник: Владимир Копицл

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Nicholas Thoburn: “Анти-књига: Материјални текст и политичко издаваштво”
“Ово није књига против књиге…”, реченица је којом започиње Анти-књига. Радије, у овом делу анти-књига се посматра као политичка фигура, комунистичка перспектива медијских форми текста. По аутору, анти-књига је дело писања и издаваштва које критички испитује своју медијску форму – саморефлексивни текстуални рад – чија рефлексивност није ограничена на дискурзивно поље.

Меки повез, 268 страна

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Nicholas Thoburn: “Анти-књига: Материјални текст и политичко издаваштво”
Прилог уз књигу – 26 фотографија.

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА

Nicholas Thoburn: “Анти-књига: Материјални текст и политичко издаваштво”
Прилог уз књигу – списак текстова, без повеза, 63 стране.

МАРКЕТ ДИСТРИБУЦИЈА