Изложба „Интеркултуралност“ је пројекат који се реализује у септембру 2019. године у сарадњи са Фондацијом 2021. Изложба се састоји од 30 кашираних фотографија, објављених у часопису за подстицање и афирмацију интеркултурне комуникације „Интеркултуралност“ који Културни центар Војводине „Милош Црњански“ објављује већ девету годину, а које ће бити изложене у атрактивном простору Културне станице Свилара, уз пратећи програм приликом отварања изложбе.  Након затварања изложбе у Новом Саду изложба би у мањем или истом обиму (у зависности од расположивих капацитета) гостовала и у другим војвођанским градовима.

 Руководилац пројекта:

Др Александра Ђурић Боснић, координатор за истраживање културног развитка; сарадници на пројекту: Биљана Мицков, сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности; Гордана Драганић Нонин, сарадник за унапређење делатности установа културе; Милица Разуменић, организатор културних активности.