Конференција ће истражити сврху са фокусом на социо-културне добити, одрживост и одговорну праксу, путеве иновативне праксе за економску корист и социјално добро. У сврху поједностављења, ова конференција ће користити израз „дизајнирано размишљање“ као занимљиво иновативно размишљање.

Конференција истражује тему и неке од потенцијала који могу помоћи у дефинисању основних вредности размишљања о дизајну друштвеног ангажмана.

  • Дизајнирано размишљање, укључујући основе, како се размишља са нагласком на друштвени ангажман,
  • Карактеристике дизајнираног размишљања које га чине другачијим од друге праксе укључујући и како функционише, и механизме који показују како се примењује,
  • Извођење пројеката,
  • Структура овог размишљања и
  • Скуп критичних запажања са закључком.

Учесници конференције:

Џим Дојл, члан градског већа Даблина, написао велики број радова из обалсти дизајна, учествовао у великом броју пројеката које се баве темом „design thinking”.

Проф. др Љиљана Рогач Мијатовић, професор на Факултету драмских уметности у Београду, бави се теоријом менаџмента у култури и развојним процесима у сектору културе. Учествовала је у великом броју пројеката везаних за менаџмент развоја публике у музејима.

Проф. др Томас Хелие, бави се регионалим планирањем у култури која укључује термин
„design thinking”,  професор на Универзитету Ремс,Француска.

Руководилац пројекта:

Биљана Мицков, сарадник за унапређење делатности установе културе у оквиру опште, развојне и галеријске делатности.