НАГРАДЕ

Награда “Медијакулт”

Од 2013, сваке  године Завод за културу Војводине,  у оквиру  пројекта „Медијско моделовање културног идентитета Војводине” који има за циљ да афирмише и подржи креативно ТВ стваралаштво у области културе, унапреди сарадњу Завода с медијским кућама у Војводини и допринесе унапређењу интеркултуралне комуникације у Војводини, додељује већ познату награду „Медијакулт“. Ова награда је установљена 2013. године, као јавно признање аутору најбоље ТВ емисије у оквиру теме „Интеркултурална комуникација у Војводини”, за њу могу конкурисати сви ТВ аутори с подручја Војводине, а пријаве се могу слати Заводу за културу Војводине.

Заинтересовани могу доставити или послати емисије на ДВД-у у три примерка, пријаву и краћу биографију на адресу Војводе Путника 2, 21000 Нови Сад, с назнаком „за награду  „Медијакулт”. Све благовремено достављене радове  прегледаће трочлани стручни жири, а одлука о добитнику награде „Медијакулт”, биће објављена до 1. новембра сваке године. Опширнија прича о овом већ традиционалном признању и путу до њега може се наћи у рубрици КОНКУРСИ на сајту Завода за културу Војводине.