Часопис „Нова мисаоˮ афирмише и подстиче културу у Војводини и повезује војвођанску културну продукцију са регионалним и европским токовима. У шест бројева годишње, часопис „Нова мисаоˮ прати актуелну продукцију у култури и свим појавним облицима уметности у Војводини кроз различите жанровске форме (интервјуи, извештаји, есеји, студије, критички прикази), при чему је књижевност окосница часописа. Кроз сталну рубрику „Хронотопијеˮ, „Нова мисао” прати догађаје у културним средиштима Војводине, али и представља војвођанске уметнике кроз организовање тематских блокова посвећених одређеним уметницима, а у последњем, шестом броју, доноси текстове са Округлог стола посвећеног једном значајном војвођанском писцу.

Часопис „Нова мисао” се може купити у „Делфи” књижарама: „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (Змај Јовина 12), СКЦ у Београду (Краља Милана 48) и „Борислав Пекић” у Београду (Кнеза Михаила 48), као и у новосадским књижарама: „Мост” (Змај Јовина 22), „Zenit books” (Његошева 24) и „Bulevar books” (Булевар Михајла Пупина 6).

Цена часописа је 190, 00 динара.

03     Уводник | Ненад Шапоња

04     Хронотопије

10     Су чим ћемо изаћи пред Црњанског? | Иван Негришорац

15     Бегунац без одредишта: поводом стогодишњице рођења Александра Тишме | Владимир Гвозден

22     Добра традиција стварања елите српског женског песништва | Драгана Тодоресков

25     Вишејезичност у нашем позоришту – три гласа | Мина Петрић

30     Отворени хоризонт | Ибрахим Калин

34     Песме | Еуђенио Монтале

37     Прилози примерима | Игор Маројевић

41     По тактовима композиције Биничког Морава је певала узводно | Небојша Лапчевић

45     Хир | Борис Лазић

49     Гомбровичев дух | Збигњев Мастернак

53     Песме | Метин Џенгиз

55     Уметност у раљама вештачке интелигенције | приредио: Ђорђе Писарев

57     Трк у загрљај вештачке интелигениције | Илија Бакић

63     Андроиди малих и великих екрана: Од технокошмара до секс симбола | Настасја Писарев

69     Компјутерске игре као идеални медијум за истраживање АИ карактера | Владимир Сумина

72     Вештачка интелигенција између надања и страхова | Небојша Карталија

77     Уметност и вештачка интелигенција „A & AI” | Биљана Мицков

80     Вештачка интелигенција у издаваштву | Жаклина Дувњак Радић

84     Горан Скробоња: „Стрепим од краја историје” | разговарао: Дејан Петровић

90     Антифестивал у фестивализованом свету: програм 2К+ | Наташа Тасић

96     Дневник Dezirea – пролеће у новембру | Наташа Гвозденовић

101   Крај историје – тридесет и пет година касније | Владимир Гвозден

106   Луђа од Агамемноновог ветра | Јелена Марићевић Балаћ

109   Приче снажних имагинативних набоја | Ксенија Катанић

113   Замршене путање | Лидија Мустеданагић

117   Сенке и идеје | Драгана Тодоресков