Часопис „Нова мисаоˮ афирмише и подстиче културу у Војводини и повезује војвођанску културну продукцију са регионалним и европским токовима. У шест бројева годишње, часопис „Нова мисаоˮ прати актуелну продукцију у култури и свим појавним облицима уметности у Војводини кроз различите жанровске форме (интервјуи, извештаји, есеји, студије, критички прикази), при чему је књижевност окосница часописа. Кроз сталну рубрику „Хронотопијеˮ, „Нова мисао” прати догађаје у културним средиштима Војводине, али и представља војвођанске уметнике кроз организовање тематских блокова посвећених одређеним уметницима, а у последњем, шестом броју, доноси текстове са Округлог стола посвећеног једном значајном војвођанском писцу.

Часопис „Нова мисао” се може купити у „Делфи” књижарама: „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду (Змај Јовина 12), СКЦ у Београду (Краља Милана 48) и „Борислав Пекић” у Београду (Кнеза Михаила 48), као и у новосадским књижарама: „Мост” (Змај Јовина 22), „Zenit books” (Његошева 24) и „Bulevar books” (Булевар Михајла Пупина 6).

Цена часописа је 190, 00 динара.

 03    Уводник | Ђорђе Писарев

 04    Хронотопије

 14    Сусрет издавача из света у Новом Саду и Београду

          „Fellowship 20.23.” | Гордана Драганић Нонин

 18    Ка драматургији вишејезичног позоришта | Мина Петрић

 22    Куроси са Лезбоса | Љубица Арсић

 29    Потрага за претком | Слободан Мандић

 36    Песме | Шандор Мараи

 40    Песме | Ендре Кукорели

 42    Песме | Јержи Плешњарович

 44    ДАДА-ЧУСДА: Фрагменти из живота Шандора Чуса | Балинт Сомбати

 50    Сећања на изгубљене градове:

          Нестали, али (не)заборављени | Небојша Карталија

 56    У Будиму граду… | Љиљана Пешикан-Љуштановић

 59    Жена и град: Мол Фландерс и њене наследнице | Владислава Гордић Петковић

 66    У метежу (пра)старог и новог – градови у световима фантастике | Илија Бакић

 70    Градови суперхеројских стрипова | Владимир Сумина

 73    Градови у видео-играма: Разгледница из земље које нема | Настасја Писарев

 79    Београд на Варму: Дом три српска деспота

          и четири светитеља | Мила Михајловић

 84    Градитељско наслеђе и савремени град: пример Алмашког краја | Дарко Полић

 92    Дечје урбано искуство: Настанак, развој

          и типови игралишта | Светлана Радовић

 96    Препород Блогераме, 2023. | Богдан Рапаић

 100  Шахиста или анђео? Толкин, педесет година касније | Владимир Гвозден

 104  Између света „очаробљавања” и страха од „обесебљења” | Илија Бакић

 108  Слава тумачењу књижевности | Милан Р. Симић

 111  Оданост слободи поједностављивања | Владислава Гордић Петковић

 114  Проклетство (не)знања | Драгана Тодоресков

 

 117        Чувар светлости света | Јелена Загорац