Међународна дводневна конференција „Културе, идентитети, књижевностиˮ

Као вишегодишњи, стратешки пројекат Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ међународна конференција „Културе, идентитети, књижевностиˮ усмерена је првенствено ка научним доприносима, унапређењу односа и културне сарадње између научника, писаца и институција средње и Iсточне Европе и, путем реално остваривих помака, унапређењу и сагледавању тема културних контаката идентитета и књижевности Србије и Мађарске, Словачке, Чешке, Бугарске, Румуније итд. Циљ пројекта је сусрет књижевних научника, културолога, историчара уметности, писаца који ће изнети своја размишљања и истраживања о новим правцима и тенденцијама развоја својих култура, као и могућностима унапређења и активне размене. Научни допринос сагледавању културолошких и књижевних проблема овог подручја Европе биће манифестоване и у виду тематизованих научно-истраживачких радова, објављених у часопису „Интеркултуралностˮ Kултурног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ.

Пројекат припада групи вишегодишњих развојних пројеката наше институције и први пут реализован је октобра 2018. године.

Питање припадања култури и културном контексту је у исти мах социо-политичко, културолошко али и књижевно питање. Припадање одређеном књижевном контексту је уско повезано са идентитетом и културним наслеђем које писац баштини и, наравно,  матерњим језиком, односно језиком на којем пише. Ово питање неретко се претвара у дилему, која није резервисана само за мањинске писце, ствараоце из мултијезичких и мултикултурних средина, писце у егзилу, књижевне бездомнике, вишедомнике, односно уметнике који су измештени из свог природног културног хабитуса, мада је у набројаним случајевима најизразитије. У доба глобализације, границе културног контекста ће се можда исписивати другачије. У дигиталној ери, географија постаје ирелевантан фактор у дефинисању припадности, добијамо нову linqua francu, електронски медији у великој мери утичу на промену у поимању „свогˮи „туђегˮ, али нешто ипак остаје трајно.

Tема овогодишње конференције је: „Култура, уметност и искушења другости”.

Конференцију води др Александра Ђурић Боснић.

Учесници:

  • Агота Виткај Кучера, Академија уметности Универзитета у Новом Саду:

„Однос, утицај и међузависност уметничке и традиционалне музикеˮ;

  •  Драгана В. Тодоресков, Матица српска:

„Филмско и драмско стваралаштво Мартина Макдоне – ирски идентитет и однос према другостиˮ;

  •  Мелина Панаотовић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду:

„Проблем другог у раној драми Леонида Андрејеваˮ;

  •  Никола Грдинић, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду:

„Бахтинова теорија дијалога и проблем другогˮ;

  •  Andreea Apostu, Institute for the History of Religions of the Romanian Academy, Bucharest:

„The Sacred Other in Maurice Denis’ Paintings (1890-1900)ˮ;

  •  György Szerbhorváth,  Институт за истраживање мањина ТК – Будимпешта:

„Рат и идентитет у послератној генерацији – књижевност млађих војвођанских Мађараˮ;

  •  Michal Babiak, Универзитет Коменски у Братислави, Филозофски факултет, Катедра за естетику:

„Другост у уметности као вредностˮ;

  •  Peter Michalovič, Универзитет Коменски у Братислави, Филозофски факултет, Катедра естетике:

„Уметнички канони и проблеми с другошћуˮ;

  •  Зденка Валент Белић, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице:

„Слика Срба у делу Јосифа Подградскогˮ;

  •  Марија Ненадић Журка, Институт за историју и теорију књижевности „Ђ. Калинеску“, Румунска Академија, Букурешт:

„Другост као услов целостиˮ.

Конференцију можете пратити уживо на ФБ страници Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ 29. и 30. новембра 2022. од 10 часова.