2K+ audioscores

Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski” оrganizovaće koncert u okviru programa Antifestival 2K+, Druga? Evropa, u Kulturnoj stanici „Silara”, u utorak, 22. noembra 2022. godine, u 20 časova.
Slobodan ulaz!
Program:
Svetozar Nešić / 1 reč za 2 akorda i instrumente,
sample, flauta, fagot, harmonika, violina, violončelo i kontrabas;
Sandeep Bhagwati / Villanelles de Voyelles,
4 pevača i audioscore;
Elisabeth Schimana / Virus #2.6 the|same|but|different,
Kreiranje elektronskog rezonatorskog tela uživo (the score), fagot, violina, violončelo i kontrabas.
Elisabeth Schimana će posle koncerta predstaviti svoju knjigu „Hidden Alliances” o ženama u elektronskoj muzici i razjasniti slušaocima pojam zvučne partiture. Moderatorka razgovora biće Nataša Tasić.
2K+ ansambl:
Elisabeth Schimana / live electronics
Jelena Trebaticki / flauta
Aleksa Marinković / fagot
Dragana Kuzmanović / harmonika
Mina Mladenović / violina
Milica Svirac / violončelo
Aleksander Gabryś / kontrabas
Radoslava Vorgić / glas
Dunja Palček / glas
Jovana Filipović / glas
Goran Strgar / glas
Produkcija: Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski”.
Program su podržali:
Novi Sad – Evropska prestonica kulture
Novi Sad – Gradska uprava za kulturu
Austrijski kulturni forum Beograd – BMEIA
Ambasada Austrije u Srbiji
Bundesministerium – Kunst, Kultur, offentlicher Dienst und Sport
Austro mechana
—————-
Zvučna partitura (audioscore) koristi se u savremenoj umetničkoj muzičkoj praksi između ostalog i kao vid unapređenja mogućnosti izvođenja. Takva metoda sadrži u sebi elemente komponovanja i improvizacije, a kako često zahteva korišćenje elektronike, svrstava se u savremenu elektro-akustičku muziku. Zvučna partitura podrazumeva zvučni entitet (sound body) umesto klasično pisanog izvora, pomoću koga ansambl izvodi kompoziciju.
Specijalna učesnica koncerta je austrijska kompozitorka Elisabeth Schimana, koja se ovakvim vidom komponovanja i istraživanja bavi više od deset godina. Ona je zvučne partiture podelila na dve metode: procesuiranja zvučnog izvora uživo za vreme trajanja kompozicije i sviranje pomoću zvučne memorije, o čemu će više reči biti u razgovoru posle koncerta. Elisabeth Schimana je sa članovima 2K+ ansambla imala radionice u avgustu, pre komponovanja dela #Virus 2.6 the|same|but|different, koje ćemo premijerno čuti na ovom koncertu.
Elisabeth Schimana je austrijska kompozitorka, jedna od pionirki elektronske muzičke scene u svojoj zemlji. Od osamdesetih godina prošlog veka aktivna je sa svojim projektima s radikalnim pristupom i nekonvencionalnom estetikom.
Pored kompozicije, dimplomirala je i kompjutersku muziku, muzikologiju i etnologiju. Intenzivno je radila sa tereminom u Moskvi, kao i Max Brand sintisajzerom u Beču. Autorka je mnogih radio radova u saradnji sa ORF Kunstradijom, brojnih zvučnih insalacija i interdisciplinarnih i performativnih projekata.
Njeni koncepti za eksperimentalne postavke obuhvataju društveno polje i stavljaju na test nove načine muzičke interakcije na internetu.
U svom umetničkom radu, Šimana ispituje pitanja prostora, komunikacije ili tela u njegovom prisustvu ili odsustvu, posebno prenošenje kompozicionih koncepata (partitura), što dovodi do potpuno novih pristupa koji eksperimentalno istražuju kako čujemo i zahtevamo pojačano mjuzičko prisustvo od strane izvođača. Njen pristup ispitivanju takođe ju je naveo da osnuje IMA Institut za arheologiju medija, koji se posvetio akustičnim medijima na analognom/digitalnom interfejsu i temi žena, umetnosti i tehnologije od 2005. godine.
Schimanino nagrađivano i međunarodno izvođeno stvaralaštvo, koje obuhvata spektar kompozicije i slobodnog sviranja, neraskidivo je vezano za nju kao živog izvođača, poziva se na istorijske pozicije, ali se opire svim pokušajima kategorizacije.
photo: Angela Koch