ЈАВНИ ПОЗИВ камерним ансамблима

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ упућује
Ј А В Н И  П О З И В
камерним ансамблима за извођење композиција у оквиру серијала концерата камерне музике 2023. године.

 

Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ и ове јесени организује серијал концерата уметничке камерне музике. Разматраћемо пријаве састава од 2 до 5 чланова, а предност ће имати они који у свом програму имају дела домаћих аутора или дела светске литературе написане у другој половини 20. и у 21. веку, чиме Културни центар настоји да настави са промоцијом савремене музике.

Концерти ће бити одржани у галерији наше институције.

Електронска пријава треба да има наслов „јавни позивˮ и да садржи следеће:
• попуњен пријавни лист
• фотографије чланова ансамбла

Заинтересовани извођачи могу слати понуде искључиво у електронској форми на адресу jovana@zkv.rs, a рок за слање пријава је 15. јун 2023. године.
Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ ће листу одабраних концерата објавити до 1. јулa 2023. године на веб адреси www.kcvmc.rs, као и на нашој званичној ФБ страници.