Културни центар Војводине „ Милош Црњански “ упућује

Ј А В Н И   П О З И В

камерним ансамблима за извођење композиција у оквиру серијала концерата камерне музике 2019. године.

Културни центар Војводине „Милош Црњански“  планира серијал концерата уметничке камерне музике током 2019. године. Ансамбли могу бројати од 2 до 5 чланова, а предност ће имати понуде које у свом програму имају дела домаћих аутора или дела светске литературе написане у 21. и другој половини 20. века, чиме Културни центар настоји да настави са промоцијом савремене музике. Концерти ће бити одржани у галерији Културног центра Војводине „Милош Црњански“ (40 места за седење) или по потреби у некој од других концертних сала у Новом Саду.

Електронска понуда треба да има наслов „јавни позив“ и да садржи следеће:

Заинтересовани извођачи могу слати понуде искључиво у електронској форми на адресу jovana@zkv.rs, a рок за слање понуда је 20. мај 2019. године.

Културни центар Војводине „Милош Црњански“ ће листу одабраних концерата објавити до 1. јуна  2019. године на веб адреси www.zkv.rs, као и на званичној Фејсбук страници Културног центра Војводине „Милош Црњански“.

Контакт особа:

Јована Радукин

063 523 045