Конференција “Design thinking “– иновације у култури – метод креативне акције.

Петак, 7. јуна, 18.00, Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад, Војводе Путника 2

Ова конференција спаја многе доказане идеје и поступке које ćе помоćи у развоју иновативног процеса који се примењује кроз модел „дизајнираног размишљања“. Циљ је да сепокрене више питања o процесима иновација у култури.  Конференција ће истражити сврху са фокусом на социо-културне добити, одрживост и одговорну праксу, путеве иновативне праксе и социјално добро. У сврху поједностављења, ова конференција ће користити израз „дизајнирано размишљање“ као занимљиво иновативно размишљање.

Учесници су:

са темом Дизајн времена“ – проф. др Иван Правдић, редовни професор Драматургије и Дизајна времена, Академија уметности у Новом Саду,и

са темом Теорија вс. праксаизазови имплементације интердисциплинарних метода у архитектури“ – проф. др Драгана Константиновић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука,Универзитет у Новом Саду.

Фото галерија:

Видео са отварања: