Конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину

На основу Правилника о Годишњим наградама Културног центра Војводине „Милош Црњански”, Културни центар Војводине расписује  конкурс за доделу четири годишње награде за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне покрајине Војводине.

Културни центар Војводине „Милош Црњански” додељује следеће награде:

  1. Искре културе – додељује се за савремено стваралаштво младом аутору до 35 година

Делатности (културног стваралаштва)

књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

музика (стваралаштво, инерпретације)

ликовне и примењене уметности, визуелне уметноси и архитектура

сценско стваралаштво и интерпретација (драма, опера, балет и плес)

кинематографија и аудио-визуелно стваралаштво

– уметничка фотографија

дигитално стваралаштво и мултимедија

  • Медаља културе за мултикултуралност и интеркултуралност, додељује се појединцу у области очувања и развијања вишејезичности и културне баштине националних заједница које традиционално живе у АП Војводини и доприносе међусобном уважавању и упознавању различитих језика, култура у Војводини.
  • Медаља културе за очување културног наслеђа, додаљује се за допринос појединцу у истраживању, заштити и коришћењу духовне и материјалне културне баштине у АП Војводини.
  • Медаља културе за животно дело, тј. за укупно стваралаштво/рад, додељује се појединцу за дугогодишње континуирано уметничко стваралаштво, које је обележило време у ком је настајало, представљајући трајно културно добро АП Војводине.

Награда се састоји од уметничког предмета, дипломе и новчаног износа.

Конкурс је отворен до 10. новембра 2023. године. 

Молимо предлагаче да, образложене и документоване предлоге за неку од поменутих награда  и уредно попуњен Пријавни лист, доставе у три примерка на адресу:

Културни центар Војводине „Милош Црњански”

Војводе Путника 2, 21101 Нови Сад

с назнаком: „За Годишње награде Културног центра Војводине ‘Милош Црњански’”

Навести и за коју од поменутих награде се предлаже кандидат.

На полеђини коверте је потребно навести име и презиме/назив предлагача и адресу. Неблаговремени предлози биће враћени предлагачу/пошиљаоцу.

Пријавни лист за конкурс за доделу Годишњих награда Културног центра Војводине „Милош Црњански” за 2023. годину можете преузети ОВДЕ.

За све информације можете контактирати са нама путем телефона 021/4754-128, 021/4754-148 и имејл адресе: jovana@zkv.rs