НОВА МИСАО


Часопис је настао као израз напора да се заокружи један културни простор и на њему оцрта мапа његових креативних енергија. Тај простор покретачи су назвали савремено стваралаштво Војводине као регије која нам се чини проткана многим мало видљивим или невидљивим културним кретањима чија је вредност обрнуто сразмерна њиховој тренутној видљивости. Поглед на тај простор не треба да буде ометан кокошијим слепилом централизма већ треба да га продухове благодети деметрополизације културе.

Часопис се појављује у време дубоких контроверзи управо у култури, у време кад се морају поставити права питања и он ће их, надам се, из броја у број и постављати. Овај часописни пројекат, који свака два месеца излази на осамдесет колорних страна у веома префињеном дизајну, не би био могућ без помоћи Покрајинског секретаријата за културу који је у потпуности стао из њега.

 

Нова Мисао, часопис за савремену културу Војводине