Радна конференција “Културни потенцијали Војводине – од мапирања до умрежавања”

Културни центар Војводине “Милош Црњански” је организовао Радну конференцију “Културни потенцијали Војводине – од мапирања до умрежавања”, а координатор пројекта је др Александра Ђурић Боснић.
У оквиру пројекта, на радну конференцију су позвани директори и представници институција културе из Војводине, како би дали свој допринос пројекту “Културни потенцијали Војводине – од мапирања до умрежавања” који, као свој вишегодишњи стратешки пројекат реализује Културни центар Војводине „Милош Црњански” под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Војвођанску културну сцену, поред изузетне комплексности и завидне продуктивности, карактерише, у извесној мери, и неравномерни развој. То је пре свега последица различитог степена развоја локалних самоуправа, њихових финансијских и организационих капацитета. Међутим, и у тим срединама реализују се пројекти који поседују значајан потенцијал и који би, уз одговарајућу и континуирану подршку, могли даље да се унапређују.
“Због тога је наш циљ идентификација пројеката војвођанских културних центара и институција који се реализују или планирају у локалним општинама/градовима Војводине, а који својим квалитетом надилазе ниво своје средине, односно, имају потенцијал како даљег развоја, тако и потенцијал умрежавања са другим, сродним пројектима. Овим мапирањем значајних пројеката желимо да обезбедимо синергију финансијске, логистичке и шире друштвене подршке овим пројектима. На овај начин би се обезбедио равномернији културни развој у АП Војводини и динамизовала реализација културних потенцијала и у релативно мањим срединама”, истиче Александра Ђурић Боснић која истиче да би се овим пројектом омогућило хоризонтално умрежавање сродних пројеката и на тај начин обезбедило рационалније коришћење финансијских средстава.
Иницијална, радна конференција одржана је 3. децембра у Културном центру Војводине „Милош Црњански”. Састанку су се одазвали бројни представници културних институција из Војводине: Културни центар Зрењанин, Културни центар “Лаза Костић” из Сомбора, Отворени универзитет Суботица, Културни центар Панчево, Културни центар Кикинда и Културни центар Вршац.
Предавачи и модератори на конференцији су били проф. др Милена Драгићевић Шешић, UNESCO катедра за културну политику и менаџмент у Београду, др Гордан Томка, UNESCO катедра за културну политику и менаџмент у Београду, др Вишња Кисић, UNESCO катедра за културну политику и менаџмент у Београду, др Лазар Јованов – Фондација “Нови Сад 2021 – ЕПК”.
Планирано је да у оквиру пројекта, током 2020. године, буду дистрибуирани упитници за представнике локалних самоуправа и војвођанских институција културе у којима би они одредили по један или два пројекта из њихове средине који, по њиховом мишљењу, заслужују заједничку подршку локалне самоуправе и Покрајинског секретаријата за култура, јавно информисање И односе с верским заједницама.
На основу овог истраживања организовала би се конференција о културном развоју Војводине, на којој би учествовали представници Покрајинског секретаријата за културу, представници локалних самоуправа задужених за културу, представници културних установа и стручни консултанти (из области визуелних уметности, позоришта и филма, музичке уметности и књижевности), а на којој би се представили резултати истраживања и дефинисали пројекти који заслужују подршку покрајинског и локалног нивоа, као и могућности реализације копродукцијских пројеката и умрежавања институција.