Завод за културу Војводине
Војводе Путника 2,
21 000 Нови Сад

Предавање Утицај климатских промена на културно наслеђе

Уторак, 12. децембар 2017, у 13 часова.

Предавање Утицај климатских промена на културно наслеђе. Предавач је професор са Универзитета у Новом Саду, Проф. др Владимир Стојановић, са Природно – математичког факултет у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство.

Завод за културу Војводине у оквиру пројекта Лабораторија културе 21 , организује предавање на тему Утицај климатских промена на културно наслеђе.Предавање ће се бавити утицајем климатских промена на културу, и чувањем културног наслеђа у контексту климатских промена. Оваква предавања подразумевају мултидисциплинарност у приступу, и истраживање како климатске промене утичу на историске зграде и споменике културе.

Предавање ће обухватити:

–        значај проучавања утицаја климатских промена на човека и друштво:

–        место културне баштине у систему проучавања климатских промена;

–        промене у култури и културној баштини које се резултат климатских промена;

–        развијање метода и техника, као одговора на промене које су проузроковане климатским варијацијама.

На светску баштину утичу климатске промене у садашњости, и у будућности. Њихово континуирано очување захтева разумевање ових утицаја на њихову универзалну вредност и ефикасно реаговање.