Отварање самосталне изложбе „Вертикале у теракоти-негативни простори 2” Игора Смиљанића.

У оквиру пројекта „Креативни простор у покрету”, у Галерији Културног центра Војводине „Милош Црњански” ће у среду, 4. октобра, у 19 сати, бити отворена самостална изложба „Вертикале у теракоти-негативни простори 2” Игора Смиљанића.

О ИЗЛОЖБИ:

На овој изложби су представљене скулптуре у теракоти. Изложба је једним делом везана за искуство настало током и након реализације докторског уметничког пројекта „Вертикале у теракоти- варијабилност односа делова и целине у скулптури великог формата”.

Приликом градње вертикалне теракотне скулптуре од делова, суочио сам се са различитим ликовним и техничким изазовима. Ликовни проблем са којима сам се сусрео приликом градње вертикалне скулпторске форме великог формата у теракоти односили су се на композицју делова унутар целине, однос масе скулптуре према посматрачу, светлом у скулптури, боји скулптуре, текстури и на негативне просторе. Негативни простори чине важан сегмент мог рада. Они се простиру унутар, између и око мојих скулптура. и једнако су важни колико и сама маса скулптуре.

Техничке проблеме решавао сам постепено и у том процесу припреме за израду скулптуре великог формата, најпре сам израђивао скулптуре малог формата у удносу 1:10. Овом приликом излажем те теракоте малог формата. Неке од тих скулптура су већ реализоване у великом формату и налазе се у дворишту атељеа ЦЛПУ „Terra” у Кикинди.  Изложба „Вертикале у теракоти-негативни процтор 2”, позива посматраче да посете „Terru” и доживе скулптуре великог формата на особен начин.

О АУТОРУ:

Игор Смиљанић рођен је у Кикинди 1977. Студије вајарства завршио је на Факултету ликовних умјетности на Цетињу 2002. године, а мастер студије на Академији уметности у Новом Саду 2015. Докторске академске студије завршио 2022. на истој академији.

Педагошким радом се бави од 2004. Практично искуство стиче у  основним школама у Кикинди и Остојићеву. Од 2016. ради као стручни, а од 2020. као виши стручни сарадник на Академији уметности у Новом Саду (Катедра за вајарство).

Паралелно са овим активностима Дугогодишњи је сарадник Центра за ликовну и примењену уметност „Terra” у Кикинди од 2003. асистент на пројекту Тераторија 2008-2013. Свој уметнички рад представио је низом самосталних изложби.  Групно је излагао је у земљи и иностранству.

Учешће на колонијама и симпозијумима: 2017. Симпозијум „Terra”, Кикинда; 2018. „Iron casting workshop”, Банска Бистрица, Р. Словачка; 2019. Изложба и перформанс, Галерија „Ko-Ra”, Скопје, Северна Македонија; 2019. Изложба, радионица и израда скулптуре, „Punt termik”, Темишвар, Румунија.