Промоција прве српске персоналне енциклопедије „Encyclopedia Dositheana”

Промоција прве српске персоналне енциклопедије „Encyclopedia Dositheana”, аутора проф др Николе Грдинића, у издању Културног центра Војводине „Милош Црњански”, биће одржана у понедељак, 5. децембра, у 14 часова, у Кино сали Филозофског факултета у Новом Саду.

На промоцији ће говорити: проф. др Никола Грдинић, аутор и уредник издања; проф. др Сања Париповић Крчмар; проф. др Нада Савковић и др Жаклина Дувњак Радић;

Енциклопедија о Доситеју Обрадовићу је прва персонална енциклопедиjа у нашој култури. Идеја о енциклопедији је изникла из културне манифестације „Доситејеви дани”, те је ова књига рађена дуги низ година и представља проширено издање које обједињује пет раније објављених мањих свезака енциклопедије. Уредник издања је проф. др Никола Грдинић, а Редакциони одбор чине др Нада Савковић, др Сања Париповић Крчмар и др Жаклина Дувњак Радић. Они су аутори највећег броја одредница о Доситејевом животу и раду, као и о кључним појмовима просветитељства. У писању одредница учествовали су и други сарадници, проучаваоци историје српске књижевности: др Мирјана Брковић, др Радмила Гикић Петровић, др Радослав Ераковић, др Душан Иванић, др Жолт Лазар, др Војислав Јелић, др Ева Ковалек, мр Љиљана Чубрић, Душан Хајдук Вељковић, Милан Степановић, Лазар Ћурчић, Милорад С. Курајица и Радован Мићић.

Одреднице у енциклопедији не дају само основне чињенице, већ и њихово тумачење. У том смислу, нису само сажети приказ досадашњег знања о Доситеју, као што је случај са класичним енциклопедијама, већ у многим чланцима те одреднице представљају мале студије. Одреднице нису сложене азбучним редом, већ по тематским целинама. Прва целина је „Просвећеност”, која контекстуализује, не само Доситеја у оквиру српског просветитељства већ и српско просветитељство у оквиру европског. Друга тематска целина је најзначајнија и најобимнија – „Дело” и она обрађује све што је Доситеј писао, укључујући и преписку. Следи тематска целина „Места” у којој се описују Доситејева путовања, односно места у којима је Доситеј боравио; затим „Људи”, тематска целина у којој су обрађене све релације Доситејеве са значајним савременицима и на крају „Појмови”, целина која додатно подробно објашњава главне теоријске појмове.