„Симфонијски оркестар кошта много, али мање него један фудбалски играч”

Рикардо Мути, италијански диригент

Суштинска ствар и основна идеја водиља је да композитори са ових наших панонских простора кроз кровну организацију културе Војводине имају дигиталну платформу која ће им омогућити већу видљивост и даљу дисеминацију њихових дела.

Током друге фазе пројекта биће истражени и обрађени подаци о савременим композиторима који активно делују на овим панонским просторима или су рођени овде па су остварили успешне каријере у земљи и иностранству. Ову будућу базу података треба посматрати са више аспеката, али најзначајнији су информативни и едукативни. Ти подаци ће показати колико ми у нашој средини имамо активних композитора, шта и колико су они до сада урадили за нашу културну средину.

Ова својеврсна база података, уверен сам, показаће и доказаће, постојање/опстајање културног диверзитета на овим просторима, односно потенцијал и креативну енергију овог поднебља које и даље инспирише композиторе који потичу одавде.

Људи који ће бити уврштени у ову платформу су професионално образовани композитори на првом месту, али ради шире слике културног наслеђа у области музике биће уврштени и они музичари аматери који су се компоновањем бавили у оној мери колико им је то било потребно за остварење и испољавање сопственог креативног израза, а чија дела то заслужују.

Рад на пројекту подразумева, између осталог, истраживање и прикупљање доступних података из примарне и секундарне литературе из земље и иностранства, података о животу и делу композитора/ки “из прве руке” (разговор уживо или преко aудио/видео платформи) односно њихових професионалних биографија, затим сведочења критичара, колега композитора и блиских сарадника о одређеном композитору/ки путем кратких изјава или интервјуа који ће бити вођени ради шире слике о животу и делу неког композитора/ке, истраживање написа, извештаја, критика из писаних медија селекцију и стручну обраду података, као и прикупљање нотног материјала и тонских записа њихових композиција.

Аутор пројекта: Адриан Крањчевић, МА музиколог и музички критичар

Контакт аутора: adriankranjcevic@yahoo.com

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи

Биографија
Списак дела
Списак изведених дела
Композиције на објављеним компакт дисковима

Аудио/видео записи